اطلاعات جامع رسانه های محیطی شرکت تبلیغاتی رسش در شهر تهران
مسیر

ردیف

کد

آدرس تابلو

نوع تابلو

متراژ


همت

1

E1

بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب

 پل عابر

76


2

E2

بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق

 پل عابر

104


3

B4

بزرگراه همت ، بعد شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرق

بیلبورد

94


4

B5

بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق

بیلبورد

52


5

T1

بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

 پل عابر

41


6

R1

بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق

 پل عابر

56


7

B3

بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب

بیلبورد

38


8

R2

بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب

 پل عابر

65


9

R3

بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق

 پل عابر

65


10

H1

بزرگراه همت ، بعد از امام علی، قبل از خروجی هنگام ، غرب به شرق

بیلبورد

37


مدرس

11

T2

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال

 پل عابر

63


12

H2

بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال

بیلبورد

64


13

H3

بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب

بیلبورد

50


14

B2

بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب

بیلبورد

25


15

F1

بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال

بیلبورد

62


صدر

16

B1

بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرق

بیلبورد

33


صدر

17

O

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، شرق به غرب

بیلبورد

56


بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ساختمان ، غرب به شرق

79


چمران

18

O

بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب

 پل سواره

40


19

T3

بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال

 پل عابر

56


20

H4

بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال

بیلبورد

33


21

F3

بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شرق به غرب

بیلبورد

33


حکیم

22

H5

بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق

بیلبورد

50


23

E5

بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب

پل عابر

6224

E6

بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق

پل عابر

62


25

B6

بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب

بیلبورد

33


26

F4

بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب

بیلبورد

52


رسالت

27

T6

بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب

پل عابر

63


28

T7

بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق

پل عابر

47


29

B7

بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق

بیلبورد

39


30

F5

بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب

بیلبورد

50


کردستان

31

R6

بزرگراه کردستان،پایین تر از حکیم، تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب

پل عابر

39


کردستان

32

R7

بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال

پل عابر

47


 شیخ فضل اله

33

T5

بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمال

پل سواره

59


یادگار

34

E7

بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال

پل سواره

50


35

R12

بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمال

پل سواره

53


نیایش

36

F2

بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب

بیلبورد

51


شهرک غرب

37

F8

شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعت

بیلبورد

34


سعادت آباد

38

E3

سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوب

پل عابر

47


39

E4

سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمال

پل عابر

31


ستاری

40

E13

بزرگراه ستاری ، پل عابر جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش ، جنوب به شمال

پل عابر

47


41

B11

بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوب

بیلبورد

26


42

T4

بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال

پل عابر

64


باکری

43

H6

بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوب

بیلبورد

33


صادقیه

44

R10

صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غرب

پل عابر

53


45

R11

صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرق

پل عابر

56


تهران کرج

46

H14

آزاد راه تهران کرج ،حد فاصل پل سواره روی ستاری و باکری ،شرق به غرب

بیلبورد

51


جاده مخصوص

47

B16

جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غرب

پل عابر

38


نواب

48

E8

بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

پل سواره

56


49

R13

بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوب

پل سواره

53


50

T13

بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوب

پل عابر

62


جردن

51

F6

بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقی

بیلبورد

16


الهیه

52

B9

الهیه ، خیابان فرشته تقاطع نیلوفر ، ضلع جنوب شرقی

بیلبورد عمودی

16


53

H9

آفریقا شمالی ، ورودی الهیه (نبش کوچه گلنار)

بیلبورد

18


کامرانیه

54

H10

کامرانیه شمالی -داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)

بیلبورد عمودی

16


فرمانیه

55

B10

بلوار اندرزگو ، ضلع جنوب غربی تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان)

بیلبورد

(16)3


پاسداران

56

F10

خیایان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی تعاونی ارتش(06)

بیلبورد عمودی

19


اندرزگو

57

R4

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

 پل عابر

38


58

R5

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی،غرب به شرق

 پل عابر

38


دروس

59

H11

دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربی

بیلبورد عمودی

16


شریعتی

60

H12

 شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

16


مطهری

61

H7

مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)

بیلبورد

16


62

H8

مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)

بیلبورد

16


63

H15

مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)

بیلبورد

16


کریمخان

64

T8

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

پل عابر

56


65

T9

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

پل عابر

56


انقلاب

66

T10

خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غرب

پل عابر

27


67

T11

خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرق

پل عابر

27


جمهوری

68

B8

 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین و تقاطع حافظ

بیلبورد عمودی

16


69

F9

خیابان جمهوری، بعد از ولیعصر، بعد از تقاطع شیخ هادی

بیلبورد عمودی

16


امین حضور

70

T14

امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمال

پل عابر

35


مصطفی خمینی

71

D11

خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس

پل عابر

31


 صیاد

72

R14

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

پل عابر

56


73

E9

بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمال

پل سواره

53


امام علی

74

E11

بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب

پل عابر

47


75

E12

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال

پل عابر

60


76

R15

بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوب

پل سواره

47


77

R16

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال

پل سواره

44


78

B12

بزرگراه امام علی شمال به جنوب پل سواره جانبازان (گلبرگ)

پل سواره

44


79

H13

بزرگراه امام علی، لچکی خروجی بابایی غرب ، شمال به جنوب

بیلبورد

50


امام علی

80

F7

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت، قبل از خروجی شیان، جنوب به شمال

بیلبورد

51


بابایی

81

B15

بزرگراه بابایی غرب به شرق پل عابر باغ پرندگان قبل از ورودی هنگام

پل عابر

40


باقری

82

E10

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

پل عابر

41


83

R19

بزرگراه باقری، پل عابر تقاطع فرجام ، شمال به جنوب

پل عابر

44


84

R8

بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب

پل عابر

53


85

R9

بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال

پل عابر

53


پیروزی

86

R17

خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق

پل عابر

41


87

R18

خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب

پل عابر

41


بسیج

88

B13

بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی

پل عابر

38


89

B14

بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی

پل عابر

38


90

T12

بزرگراه بسیج-روبه روی 20 متری افسریه، شمال به جنوب

پل عابر

38


آزادگان

91

B17

بزرگراه آزادگان ، قبل از خروجی اتوبان تهران قم ، شرق به غرب

بیلبورد

50


تهران-قم

92

G1

اتوبان تهران - قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 35 )

بیلبورد

110


93

G2

اتوبان تهران - قم ، مسیر رفت ، بعد از پل فرودگاه (کیلومتر 40 - کد شماره 10 )

بیلبورد

110


مازندران

94

M1

جاده چالوس ورودی مرزن آباد اولین بیلبورد وسط بلوار، دید از تهران

بیلبورد

74


95

M2

جاده چالوس ورودی مرزن آباد اولین بیلبورد وسط بلوار، دید از شمال

بیلبورد

74


مازندران

96

M3

جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید از تهران

پل عابر

99


97

M4

جاده چالوس بعد از مرزن آباد مقابل پارک سعدآباد ، دید ازشمال

پل عابر

99


98

M5

جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از شمال

بیلبورد

62


99

M8

جاده هراز قبل از پلیس راه جدید، دید از تهران

بیلبورد

62


100

M6

متل قو مقابل مجتمع برلیان، شرق به غرب

بیلبورد

52


101

M7

متل قو مقابل مجتمع برلیان، غرب به شرق

بیلبورد

52


102

M9

اتوبان مرزن آباد - چالوس - دید از تهران

بیلبورد

60


103

M10

اتوبان مرزن آباد - چالوس - دید از شمال

بیلبورد

60


 

CLB


الهیه

104

L1

الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی

CLB

6


105

L2

الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 4 سازه

CLB

##

##

106

L3

الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش 

CLB

6


107

L4

الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی - 2 سازه

CLB

##

##108

L5

الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم - 2 سازه

CLB

##

##109

L6

الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری - 2 سازه

CLB

##

##110

L7

الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی - 3 سازه

CLB

##

##
الهیه

111

L8

الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان آقا بزرگی

CLB

6


112

L9

الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی - 2 سازه

CLB

##

##نیاوران

113

L10

نیاوران، مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی - 2 سازه

CLB

##

##114

L11

نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی

CLB

6


115

L12

نیاوران، ضلع شمال غربی میدان یاسر - 2 سازه

CLB

##

##تجریش

116

L13

تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون)

CLB

6


کامرانیه

117

L14

کامرانیه، مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب - 2 سازه

CLB

##

##فرمانیه

118

L15

خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور - 2 سازه

CLB

##

##اندرزگو

119

L16

بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ، نبش کوچه سیمین دخت

CLB

6


120

L17

بلوار اندرزگو، مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی

CLB

6


121

L18

بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی - 2 سازه

CLB

##

##122

L19

بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی

CLB

6


    جردن (آفریقا)

123

L20

جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان - 2 سازه

CLB

##

##124

L21

جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی

CLB

6


زعفرانیه

125

L22

خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی - 4 سازه

CLB

##

##

 ولنجک

126

L23

ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم

CLB

6


127

L24

ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم - 3 سازه

CLB

##

##
 پارک وی

128

L25

چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی - 3 سازه

CLB

##

##
129

L26

چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی - 3 سازه

CLB

##

##
ولیعصر

130

L27

خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت - 3 سازه

CLB

##

##
131

L28

خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما

CLB

6


 میدان عطار

132

L29

میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم، جنب درب باشگاه تنیس استقلال - 2 سازه

CLB

##

##پاسداران

133

L30

خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی - 2 سازه

CLB

##

##134

L31

خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه - 2 سازه

CLB

##

##135

L32

پاسداران ، میدان نوبنیاد - 4 سازه

CLB

##

##

اقدسیه

136

L33

اقدسیه، غرب به شرق، نرسیده به آجودانی ( سباری)، تقاطع نسترن، ضلع جنوب غربی -2 سازه

CLB

##

##شریعتی

137

L34

 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی - 3 سازه

CLB

##

##
بهشتی

138

L35

بهشتی ورودی بزرگراه مدرس - 2 سازه

CLB

##

##سهروردی

139

L36

سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی

CLB

6


سعادت آباد

140

L37

خيابان الف روبروي دوربرگردان شمالي ميدان الف - 2 سازه

CLB

##

##141

L38

سعادت آباد ، میدان کاج ،ضلع جنوب غربی - 3 سازه

CLB

##

##
142

L39

سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت

CLB

6


143

L40

سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی - 2 سازه

CLB

##

##144

L41

سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان سی و هشتم

CLB

6


شهرک غرب

145

L42

شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند

بیلبورد

12


146

L43

شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی - 3 سازه

CLB

##

3
پونک

147

L44

میدان پونک ، ضلع شرقی میدان - 3 سازه

CLB

##

3
امیرآباد

148

L45

امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه

CLB

6


تهرانپارس

149

L46

فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان - 4 سازه

CLB

##

##

گلبرگ

150

L47

گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض

CLB

6


رسالت

151

L48

رسالت بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان

CLB

6


*دارای بیش از 100 پیکره تابلو تبلیغاتی در سطح استان مازندران*


*دارای بیش از 10 پیکره تابلو تبلیغاتی در اتوبان تهران قم*


 قابل ذکر است تابلوهای فوق در حال مذاکره با سایر متقاضیان می باشد .لذا خواهشمند است پس از انتخاب نهایی تاریخ رزرو مجدداً کنترل گردد.


تلفن: 4-88881062، 3-88206031