اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

   نوع تابلو

تصاویر

متراژ

همت

D1

1

بزرگراه همت پل کردستان، شرق به غرب

 پل سواره

مشاهده عکس

68

D2

2

بزرگراه همت پل کردستان، غرب به شرق

 پل سواره

مشاهده عکس

73

S1

3

بزرگراه همت، بعد از ورودی بزرگراه مدرس،جنب پل کشتیرانی، شرق به غرب

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

30

E1

4

بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب

 پل عابر

مشاهده عکس

76

E2

5

بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق

 پل عابر

مشاهده عکس

104

P1

6

بزرگراه همت ،حدفاصل جنت آباد و پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

 پل عابر

مشاهده عکس

41

R1

7

بزرگراه همت، نرسیده به خیابان شریعتی ، غرب به شرق

 پل عابر

مشاهده عکس

57

R2

8

بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، وجه شرق

 پل عابر

مشاهده عکس

65

R3

9

بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، وجه غرب

 پل عابر

مشاهده عکس

65

مدرس

S3

10

بزرگراه مدرس بعد از آفریقا نرسیده به بزرگراه صدر، سازه دوم ،شمال به جنوب

بیلبورد

مشاهده عکس

36

P2

11

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال

 پل عابر

مشاهده عکس

62

S2

12

بزرگراه مدرس،ابتدای پل پارك وي، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

27

صدر

D10

13

خروجی دیباجی به سمت کامرانیه، زیرگذر صدر ، مسیر جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

32

O

14

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، شرق به غرب

بیلبورد

مشاهده عکس

56

O

15

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، غرب به شرق

بیلبورد

مشاهده عکس

79

 چمران 

S4

16

بزرگراه چمران، روبروی پمپ بنزین ولنجک ،جنوب به شمال

بیلبورد

مشاهده عکس

20

O

17

بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب

 پل سواره

مشاهده عکس

40

O

18

بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، غرب به شرق

 پل سواره

مشاهده عکس

40

P8

19

چمران پل عابر قبل از نیایش مسیر جنوب به شمال

 پل عابر

مشاهده عکس

54

S5

20

بزرگراه چمران، پایین تر از پل مدیریت داخل رمپ خیابان ملاصدرا ، شمال به جنوب

بیلبورد

مشاهده عکس

50

D3

21

بزرگراه چمران، پل گیشا ، شمال به جنوب

پل عابر

 

مشاهده عکس

64

ستاری

P6

22

بزرگراه ستاری ، تقاطع بلوار فردوس، جنوب به شمال

پل عابر

 

مشاهده عکس

64

 

 

حکیم

S6

23

بزرگراه حکیم ، آخرین تابلو قبل از خروجی یادگار امام ، شرق به غرب

بیلبورد

 

مشاهده عکس

75

E5

24

بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل جنب ورودی به اشرفی اصفهانی، شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

62

E6

25

بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل جنب ورودی به اشرفی اصفهانی، غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

62

P4

26

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

P17

27

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

41

شیخ فضل اله

D4

28

بزرگراه شیخ فضل اله ، پل سواره رو جلال آل احمد ، شمال به جنوب

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

D5

29

بزرگراه شیخ فضل اله ، پل سواره رو جلال آل احمد ، جنوب به شمال

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

P7

30

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره یادگار، جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

60

 

یادگار

E7

31

بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

50

 

R12

32

بزرگراه یادگار امام ، پیشانی پل حکیم ، جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

53

 

S7

33

بزرگراه یادگار امام، بعد از ورودی فرحزاد قبل از خروجی کوهستان، شمال به جنوب

بیلبورد

مشاهده عکس

77

 

کردستان

P9

34

بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

R6

35

بزرگراه کردستان تقاطع خیابان 35، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

50

 

R7

36

بزرگراه کردستان تقاطع خیابان 35، جنوب به شمال

پل عابر

مشاهده عکس

47

 

نیایش

D6

37

بزرگراه نیایش، تقاطع بلوار فرحزادی ، شرق به غرب

پل سواره

مشاهده عکس

47

 

D7

38

بزرگراه نیایش، تقاطع بلوار فرحزادی ، غرب به شرق

پل سواره

مشاهده عکس

47

 

شهرک غرب سعادت آباد

S8

39

شهرک غرب ، میدان صنعت ، ضلع شمال شرقی

بیلبورد

مشاهده عکس

32

 

E3

40

سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

47

 

E4

41

سعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمال

پل عابر

مشاهده عکس

31

 

صادقیه

R10

42

صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

53

 

R11

43

صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی ، تقاطع بلوار اباذر، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

میرداماد

D8

44

خیابان میرداماد، تقاطع خیابان روزنامه اطلاعات، مسیر شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

36

 

D9

45

خیابان میرداماد، تقاطع خیابان روزنامه اطلاعات، مسیر غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

47

 

آفریقا -جهان کودک

S9

46

خیابان آفریقا (جردن) ، تقاطع میرداماد ، ضلع جنوب شرقی 

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

15

 

O

47

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی (تقاطع جردن و حقانی)

بیلبورد

مشاهده عکس

24

 

فرمانیه

S10

48

تقاطع خیابان فرمانیه با خیابان پاسداران ، ضلع شمال غربی (سه وجهی)

بیلبورد

مشاهده عکس

3(15)

 

شریعتی

اندرزگو

S11

49

خیابان شریعتی مقابل پل رومی (دید از سمت الهیه)

بیلبورد

مشاهده عکس

12

 

M3

50

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

 پل عابر

مشاهده عکس

38

 

M4

51

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، غرب به شرق

 پل عابر

مشاهده عکس

38

 

امام علی

E11

52

بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب

 پل عابر

مشاهده عکس

47

 

E12

53

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال

 پل عابر

مشاهده عکس

60

 

R15

54

بزرگراه امام علی ، نرسیده به همت، پیشانی پل سواره شیان ، شمال به جنوب

پل سواره

مشاهده عکس

47

 

R16

55

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، پیشانی پل سواره شیان ، جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

43

 

S12

56

بزرگراه امام علی بعد از خروجی همت شرق، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

40

 

صیاد

R14

57

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

E9

58

بزرگراه صیاد شیرازی، پل سواره رو رسالت، جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

53

 

رسالت

P10

59

بزرگراه رسالت، پل عابر چهارراه مجیدیه ، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

41

 

P11

60

بزرگراه رسالت،پل عابر چهارراه مجیدیه ، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

41

 

باقری

E10

61

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

41

 

R8

62

بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

53

 

R9

63

بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال

پل عابر

مشاهده عکس

53

 

بهشتی کریمخان سپهبد قرنی

S13

64

خیابان سهروردی تقاطع خیابان شهید بهشتی، ضلع جنوب غربی

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

22

 

S14

65

خیابان سپهبد قرنی ، تقاطع خیابان کریمخان ، جنوب به شمال ضلع جنوبی

بیلبورد

مشاهده عکس

18

 

P12

66

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

P13

67

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

پیروزی

R17

68

خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

41

 

R18

69

خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

41

 

افسریه

P14

70

بزرگراه بسیج،پل عابر 20 متری افسریه (سر آهنگ)، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

38

 

نواب

E8

71

بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

پل سواره

مشاهده عکس

56

 

R13

72

بزرگراه نواب ، پیشانی پل سواره رو قزوین ، شمال به جنوب

پل سواره

مشاهده عکس

53

 

امین حضور

P15

73

خیابان امین حضور، روبروی مسجد همدانیها، جنوب به شمال

پل عابر

مشاهده عکس

35

 

شوش

E13

74

شوش، انتهای وحدت اسلامی، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

35

 

مصطفی خمینی

D11

75

خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس

پل عابر

مشاهده عکس

31

 

تهران-کرج

D12

76

آزاد راه تهران کرج، بعد از پل شرقی استادیوم آزادی، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

D13

77

آزاد راه تهران کرج، قبل از پل شرقی استادیوم آزادی، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

56

 

S15

78

آزاد راه تهران کرج، جنب پل سواره رو آپادانا، روبروی شهرک اکباتان، غرب به شرق

بیلبورد

مشاهده عکس

75