اطلاعات تابلوهای شرکت تبلیغاتی رسش

 

 

مسیر

کد

ردیف

آدرس تابلو

   نوع تابلو

تصاویر

متراژ

همت

D1

1

بزرگراه همت پل کردستان، شرق به غرب

 پل سواره

مشاهده عکس

68

D2

2

بزرگراه همت پل کردستان، غرب به شرق

 پل سواره

مشاهده عکس

73

S1

3

بزرگراه همت، بعد از ورودی بزرگراه مدرس،جنب پل کشتیرانی، شرق به غرب

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

30

M1

4

بزرگراه همت ، نرسیده به صیاد ، پل سواره هروی ، شرق به غرب

 پل سواره

مشاهده عکس

56

M2

5

بزرگراه همت ، بعد از صیاد ، پل سواره هروی ، غرب به شرق

 پل سواره

مشاهده عکس

56

P1

6

بزرگراه همت ،حدفاصل جنت آباد و پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق

 پل عابر

مشاهده عکس

41

مدرس

S3

7

بزرگراه مدرس بعد از آفریقا نرسیده به بزرگراه صدر، سازه دوم ،شمال به جنوب

بیلبورد

مشاهده عکس

36

P2

8

بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال

 پل عابر

مشاهده عکس

62

S2

9

بزرگراه مدرس،ابتدای پل پارك وي، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

27

صدر

D10

10

خروجی دیباجی به سمت کامرانیه، زیرگذر صدر ، مسیر جنوب به شمال

پل سواره

مشاهده عکس

32

O

11

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، شرق به غرب

بیلبورد

مشاهده عکس

56

O

12

بزرگراه صدر، تقاطع شریعتی ، بالای بام ، غرب به شرق

بیلبورد

مشاهده عکس

79

 چمران 

S4

13

بزرگراه چمران، روبروی پمپ بنزین ولنجک ،جنوب به شمال

بیلبورد

مشاهده عکس

20

O

14

بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شرق به غرب

 پل سواره

مشاهده عکس

40

O

15

بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، غرب به شرق

 پل سواره

مشاهده عکس

40

P8

16

چمران پل عابر قبل از نیایش مسیر جنوب به شمال

 پل عابر

مشاهده عکس

54

S5

17

بزرگراه چمران، پایین تر از پل مدیریت داخل رمپ خیابان ملاصدرا ، شمال به جنوب

بیلبورد

مشاهده عکس

50

D3

18

بزرگراه چمران، پل گیشا ، شمال به جنوب

پل عابر

 

مشاهده عکس

64

 

 

حکیم- ستاری

S6

19

بزرگراه حکیم ، آخرین تابلو قبل از خروجی یادگار امام ، شرق به غرب

بیلبورد

 

مشاهده عکس

75

P4

20

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

P17

21

بزرگراه حکیم پل عابر بلوار اباذر، غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

41

M18

22

بزرگراه حکیم ، نرسیده به خروجی ستاری شمال مقابل فروشگاه کوروش، شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

M7

23

بزرگراه حکیم، بعد از ستاری مقابل فروشگاه کوروش ، غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

P6

24

بزرگراه ستاری ، تقاطع بلوار فردوس، جنوب به شمال

پل عابر

 

مشاهده عکس

64

شیخ فضل اله

M5

25

بزرگراه شیخ فضل اله ، پایین تراز میدان صنعت ،پل سواره قبل از همت ، شمال به جنوب

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

M6

26

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره بعد از همت ، جنوب به شمال

پل سواره

 

مشاهده عکس

41

D4

27

بزرگراه شیخ فضل اله ، پل سواره رو جلال آل احمد ، شمال به جنوب

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

D5

28

بزرگراه شیخ فضل اله ، پل سواره رو جلال آل احمد ، جنوب به شمال

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

P7

29

بزرگراه شیخ فضل اله ،پل سواره یادگار، جنوب به شمال

پل سواره

 

مشاهده عکس

60

یادگار-نیایش-کردستان

M22

30

بزرگراه یادگار امام ، بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو ،جنوب به شمال

پل سواره

 

مشاهده عکس

50

S7

31

بزرگراه یادگار امام، بعد از ورودی فرحزاد قبل از خروجی کوهستان، شمال به جنوب

بیلبورد

 

مشاهده عکس

77

D6

32

بزرگراه نیایش، تقاطع بلوار فرحزادی ، شرق به غرب

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

D7

33

بزرگراه نیایش، تقاطع بلوار فرحزادی ، غرب به شرق

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

P9

34

بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال

پل عابر

 

مشاهده عکس

56

شهرک غرب - صادقیه

S8

35

شهرک غرب ، میدان صنعت ، ضلع شمال شرقی

بیلبورد

 

مشاهده عکس

32

M8

36

صادقیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

53

M9

37

صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ، تقاطع خیابان اباذر، غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

56

ولی عصر

M19

38

خیابان ولیعصر، پیشانی پل سواره همت، وجه جنوب

پل سواره

 

مشاهده عکس

47

میرداماد

D8

39

خیابان میرداماد، تقاطع خیابان روزنامه اطلاعات، مسیر شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

36

D9

40

خیابان میرداماد، تقاطع خیابان روزنامه اطلاعات، مسیر غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

آفریقا -جهان کودک

S9

41

خیابان آفریقا (جردن) ، تقاطع میرداماد ، ضلع جنوب شرقی 

بیلبورد عمودی

 

مشاهده عکس

15

O

42

چهارراه جهان کودک، ضلع شمال غربی (تقاطع جردن و حقانی)

بیلبورد

 

مشاهده عکس

24

فرمانیه

شریعتی -اندرزگو

S10

43

تقاطع خیابان فرمانیه با خیابان پاسداران ، ضلع شمال غربی (سه وجهی)

بیلبورد

 

مشاهده عکس

3(15)

 

S11

44

خیابان شریعتی مقابل پل رومی (دید از سمت الهیه)

بیلبورد

 

مشاهده عکس

12

M3

45

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب

 پل عابر

 

مشاهده عکس

38

M4

46

بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، غرب به شرق

 پل عابر

 

مشاهده عکس

38

امام علی - صیاد

M15

47

بزرگراه امام علی، نرسیده به همت ، شمال به جنوب

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

M16

48

بزرگراه امام علی، بالاتر از همت ، جنوب به شمال

پل عابر

 

مشاهده عکس

60

M23

49

بزرگراه امام علی، پل عابر بعد از جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوب

پل عابر

 

مشاهده عکس

47

S12

50

بزرگراه امام علی بعد از خروجی همت شرق، جنوب به شمال

بیلبورد عمودی

 

مشاهده عکس

40

M12

51

بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوب

پل عابر

 

مشاهده عکس

56

رسالت

P10

52

بزرگراه رسالت، پل عابر چهارراه مجیدیه ، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

41

P11

53

بزرگراه رسالت،پل عابر چهارراه مجیدیه ، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

41

باقری

M21

54

بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

41

M10

55

بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام ،تقاطع 182 ، شمال به جنوب

پل عابر

مشاهده عکس

53

M11

56

بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام ،تقاطع 182 ، جنوب به شمال

پل عابر

مشاهده عکس

53

سهروردی کریمخان سپهبد قرنی

S13

57

خیابان سهروردی تقاطع خیابان شهید بهشتی، ضلع جنوب غربی

بیلبورد عمودی

مشاهده عکس

22

S14

58

خیابان سپهبد قرنی ، تقاطع خیابان کریمخان ، جنوب به شمال ضلع جنوبی

بیلبورد

 

مشاهده عکس

18

P12

59

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غرب

پل عابر

 

مشاهده عکس

56

P13

60

خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق

پل عابر

 

مشاهده عکس

56

افسریه

P14

61

بزرگراه بسیج،پل عابر 20 متری افسریه (سر آهنگ)، شمال به جنوب

پل عابر

 

مشاهده عکس

38

نواب

M20

62

بزرگراه نواب ،پل سواره کمیل ، شمال به جنوب

پل سواره

 

مشاهده عکس

56

امین حضور

P15

63

خیابان امین حضور، روبروی مسجد همدانیها، جنوب به شمال

پل عابر

 

مشاهده عکس

35

مصطفی خمینی

D11

64

خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروس

پل عابر

 

مشاهده عکس

31

تهران-کرج

D12

65

آزاد راه تهران کرج، بعد از پل شرقی استادیوم آزادی، شرق به غرب

پل عابر

مشاهده عکس

56

D13

66

آزاد راه تهران کرج، قبل از پل شرقی استادیوم آزادی، غرب به شرق

پل عابر

مشاهده عکس

56

S15

67

آزاد راه تهران کرج، جنب پل سواره رو آپادانا، روبروی شهرک اکباتان، غرب به شرق

بیلبورد

مشاهده عکس

75