درباره ما

مختصری از فعالیت ها و عملکردها


 
شرکت تبلغاتی رسش

*
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 1766
*
شروع فعالیت از سال 1378
 *حوزه اصلی فعالیت : متخصص در برنامه ریزی و اجرای تبلیغات رسانه ای
*
تبلیغات مطبوعاتی
*
تبلیغات محیطی
*
تولید و پخش تیزرهای رادیویی و تلویزیونی
*
عضو انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران
 *عضو رسمی شرکت تعاونی محیط
*
دارای رتبه 1 از سازمان زیباسازی در تبلیغات محیطی